השוק העירוני בעיר הותיקה בסמוך לקניון נעימי לקראת חידוש, החברה הכלכלית תשפץ ותרחיב את המקום בתשתיות, הצללה ושירותים ותקים במקום מתחם פודטראק חדשני לטובת הסוחרים והתושבים