• פיתוח של נכסים  והשבחתם;
  • מינוף פעילויות עסקיות לשם מימוש מיטבי של הפוטנציאל המסחרי והכלכלי של העיר;
  • ייזום ותכנון  אזורי מסחר ומוקדי תרבות, ספורט ופנאי לרווחת תושבי העיר;
  • יצירת מקומות תעסוקה ועוגנים עסקיים בעיר;
  • איתור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים שמסיבות שונות לא מומש הפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם, השבחתם ופיתוחם למרכזי עסקים אטרקטיביים החיוניים לצמיחתה הכלכלית של העיר;
  • הקמת מנהלת באזורי התעשייה לייצור שיתופי פעולה מסחריים עם המגזר העסקי באיתור נכסים, משאבים פוטנציאליים או משאבים עירוניים;
  • פיתוח מוקדי תיירות לאומית ואתרי מורשת כמוקדי משיכה אטרקטיביים לתיירות פנים וחוץ.