שעות פעילות החברה בימי חג החנוכה 

משעה :08:30-14:00