החברה הכלכלית בית שמש הוקמה בשנת 2007 מתוך רצון לייעל את העשייה הכלכלית בעיר, להשביחה, למנפה ולהצעידה קדימה. החברה הכלכלית היא חברה בת של העירייה, ופועלת לפי מדיניות העירייה ועם זאת ניהולה אוטונומי.

חזון החברה הוא להיות מנוף כלכלי לפיתוח העיר.

כדי להיות זרוע ביצועית מיטבית, החברה הכלכלית חותרת להיות גמישה ויעילה ולזהות את הצרכים של העירייה מבחינת הפיתוח, בניית שכונות חדשות, הקמת מבני ציבור, ביסוס אזורי התעשייה ועוד ועוד. יתר על כן, החברה חותרת כל העת להוצאת מיזמים מהכוח אל הפועל תוך צמצום הבירוקרטיה, ניהול יעיל והפקת רווח כלכלי.

לחברה הכלכלית יש תפקיד נכבד בכל הקשור לקצב ההתקדמות והביצוע בפועל של מיזמים בתחומי התרבות והתיירות בעיר. החברה הכלכלית רואה בענף התיירות אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של העיר ומשקיעה משאבים רבים לחידוש ולפיתוח המרחב התיירותי.

החברה הכלכלית בית שמש חברה באיגוד הארצי של החברות העירוניות ופועלת כגוף עסקי לכל דבר, תוך יצירת רווחים והון עצמי המופנים למתן שירות ולביצוע עבודות פיתוח תשתית ובינוי בכל רחבי העיר ולרווחת התושבים.