אברהם פרנקל 

אברהם פרנקל 

חבר מועצת העיר ממונה החברה הכלכלית ומשמש מ"מ יו"ר החברה

טלפון: 02-5951551

דוא"ל: [email protected]

 

שרי כהן

מנהלת אגף כספים

טלפון: 02-5951558

דוא"ל: [email protected]

 

ישראל רייכמן

רכז לשכת מנכ"ל

טלפון: 02-5951536

דוא"ל: [email protected]

 

שירה צוקר

מנהלת משרד

טלפון: 02-5951554

דוא"ל: [email protected]

 

שירה סרי

הנהלת חשבונות

טלפון: 02-5951071

דוא"ל: [email protected]

 

עידו אדמוני

מנהל פרויקטים בינוי ותשתיות

טלפון: 02-5951548

דוא"ל: [email protected]

 

רבקה ורשבסקי

מנהלת מחלקת תשתיות

טלפון: 02-5951072

דוא"ל: [email protected]

 

תהילה מילר

מזכירת בינוי ותשתיות

טלפון: 02-5951535

דוא"ל: [email protected]

זאב לכוביצקי

זאב לכוביצקי

מנכ"ל החברה הכלכלית

 

טלפון: 02-5951550

דוא"ל: [email protected]

 

סימון אדרי

מנהל פרויקטים אגף בינוי

טלפון: 052-53120483

דוא"ל: [email protected]

 

מוישי לנדסמן

רכז פרויקטים, דוברות ותקשורת

טלפון: 02-5951519

דוא"ל: [email protected]

 

חיים פרידמן

רכז תכנון בינוי

טלפון: 02-5951557

דוא"ל: [email protected]

 

שמחה וועג

רכזת מכרזים והתקשרויות

טלפון: 02-5951553

דוא"ל: [email protected]

 

ליאור לוין

מנהל מנהלת אזורי התעשייה

טלפון: 02-5951532

דוא"ל: [email protected]

 

אבי דיק

מנהל פרויקטים בינוי ותשתיות

טלפון: 054-3974915

דוא"ל: [email protected]