אברהם פרנקל 

אברהם פרנקל 

חבר מועצת העיר ממונה החברה הכלכלית ומשמש מ"מ יו"ר החברה

טלפון: 053-3155610

דוא"ל: [email protected]

 

 

סימון אדרי

אחראי פרויקטים אזורי תעשייה ותשתיות

טלפון: 02-5951558

דוא"ל: [email protected]

 

 

שמחה וועג

רכזת פרויקטים

טלפון: 02-5951553

דוא"ל: [email protected]

 

מזכירות

טלפון: 02-5951555

דוא"ל: [email protected]

זאב לכוביצקי

זאב לכוביצקי

מנכ"ל החברה הכלכלית

טלפון: 054-6471990

דוא"ל: [email protected]

 

 

יחיאל שטיינמץ

מנהל פרויקטים אגף בינוי

טלפון: 02-5951552

דוא"ל: [email protected]

 

 

יאיר שניאור

ניהול ופיקוח פרויקטים

טלפון: 02-5951557

דוא"ל: [email protected]