החברה הכלכלית בית שמש החלה בביצוע הנחת מנדים שישמשו כמבני ציבור לשכונות החדשות.

מדובר ביישום החלטת עירייה לפיה יוקמו תשתיות לשירות התושבים לפני האיכלוס.

במסגרת מדיניות העירייה של הכנת תשתיות לתושבים, מבצעת החברה הכלכלית בראשות הממונה הרב אברהם נחמן פרנקל ומנכ"ל החברה את הכשרת הקרקע והנחת המנדים לטובת התושבים בשכונות החדשות.

כאמור לאחר חודשי תכנון והתארגנות מאומצת, החלו בהצבת המנדים בשכונת רמת אברהם ובהמשך יונחו בשכונות החדשות ברמה ד.