הודעה: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע שירותי ניהול בינוי וביצוע - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 08/19 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב שלב א' באזור התעשיה "לביא", בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: נפתחו מכרזי רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרשים באזור התעשיה לביא בית שמש! - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 7/19 לתפקיד מנהל/ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 הודעה על תיקון תנאי סף והארכת מועד הגשת הצעות - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 6/19 למתן זכויות פרסום בעיר בית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: קול קורא – ליווי שיווקי ואסטרטגי כולל מיתוג אזור תעשייה מערבי בית שמש

הודעה: מכרז 2.19- הארכת מועד ותיקון תנאי סף - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז מס' 5/19 לתפקיד מנהל1ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/19 לתפקיד מנהל1ת מחלקת בינוי וביצוע - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת מרכז הספורט העירוני בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 2/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העירייה החדש בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 1/19 לתכנון וביצוע שני מועדוני פיס לנוער בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: כנס קידום חדשנות בעסקים במרחב בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 03/2017 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות  -  להורדת הקובץ לחץ כאן 

הודעהפנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 04/2017 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 1/2018 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 2/2018 להקמת בית הספר על יסודי בבית שמש -  להורדת הקובץ לחץ כאן