הודעהמכרז כח אדם פומבי מס' 05/2023 לתפקיד מנהל/ת  אגף כספים

הודעה: מכרז  פומבי מס' 01/2023 להפעלת מעונות יום בבית שמש 

הודעהמכרזי כח אדם פומבי מס' 02+03+04/2023  לתפקידים: מזכירות,עובד למחלקת מבני ציבור ,עובד למחלקת תשתיות

הודעה:  ההחלטה של וועדת השלושה להתקשרות עם  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסניג תפעולי לכלי רכ מס' מכרז לת25/2022 

הודעהמכרז כח אדם פומבי מס' 01/2023 לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז כח אדם פומבי מס 03/2022  לתפקיד סגן/נית מנהל אגף כספים

הודעה: שינוי תנאי סף -מכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעה:  ההחלטה של וועדת השלושה להתקשרות עם  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסניג תפעולי לכלי רכ מס' מכרז לת/15/2021

הודעה:  הודעה על הארכת מועדים-מכרז  מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה,שיפוצים ובינוי

הודעה: מכרז  מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה,שיפוצים ובינוי 

הודעהמכרז פומבי מס' 07/2022  להקמת מרכז ספורט בבית שמש

הודעהמכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז פומבי מס' 06/2022  לביצוע החלפת גופי תאורה המיועדים להארת זירת המשחק באצדיון הכדורגל בבית שמש

הודעה:  מכרז  מסגרת פומבי מס' 05/2022 לעבודות לביצוע עבודות  פיתוח ותשתיות בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 04/2022 להשכרת יחידות משרדים בבניין מנהל הנדסה ברחוב הגפן 32 בעיר בית שמש

הודעהמכרז פומבי מס' 03/2022 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך וציבור  בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 02/2022 אדריכל נוף לתכנון אמפי פארק בבית שמש

הודעה: מסמך הבהרות מס 1- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 1/2022- לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

הודעה: מסמך הבהרות מס 3- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 7/2021- לביצוע והקמת מרכז ספורט עירוני קאנטרי בעיר בית שמש

הודעה:  מסמך הבהרות מס 3- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 6/2021- לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש

הודעה: הודעת פרסום  מכרז 01/2022 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

הודעה :מסמך הבהרות מס 2- הודעה על הארכת  מועד הגשת הצעות מכרז 5.21 - ביצוע והקמת בית ספר מפתח הלב בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 06/2021: לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש

הודעה: קול קורא מס' 10/2021 לתפקיד רכז/ת אזורי להפעלת מרכז נוער

הודעה: מכרז פומבי מס' 04/2021 לביצוע והקמת בית ספר מפתח הלב בעיר בית שמש

הודעה: קול קורא מס' 17/8/2021 לתפקיד רכז/ת מנהלי/ת

הודעה: קול קורא מס' 16/8/2021 לתפקיד הנדסאי/ת

הודעה: קול קורא למפקח עבודות אחזקה וביצוע גינון ונוף בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 12/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501 ו 517 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 11/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 10/2020 לביצוע 3 מבנים למעונות יום במגרשים 305, 102 ו- 416 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 09/2020: להשכרת מבנים יבילים לצורך הפעלת בתי כנסת בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי 08/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש

הודעה: "קול קורא" מס' 1/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון, ופיקוח עליון לפיתוח והרחבת מסוף אוטובוסים בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 07/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501  ו-517 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 06/2020 לתכנון ביצוע אולם ספורט במגרש בצ' – 3 בעיר בבית שמש

הודעה: מודעה לעיתון מכרז 04/2020 לתכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים לכיתות גן או כיתות לימוד או בתי כנסת בבית שמש 

הודעה: פרוטוקול וועדת שלשה מיום 19/03/2020 לבחירת שרותי ניהול ופיקוח - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי 2020/03 להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרש 603 בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 2/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של עיריית בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 11/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 10/2019 לתכנון רישוי וביצוע מבנה למשרדי מנהל הנדסה בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מודעה לפרסום למתן שירותי תכנון לפרויקט פיתוח אזור תעשיה ישעי בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: קול קורא למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי להקמת חלל עבודה משותף בעיר בית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע שירותי ניהול בינוי וביצוע - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 08/19 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב שלב א' באזור התעשיה "לביא", בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: נפתחו מכרזי רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרשים באזור התעשיה לביא בית שמש! - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 7/19 לתפקיד מנהל/ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 הודעה על תיקון תנאי סף והארכת מועד הגשת הצעות - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 6/19 למתן זכויות פרסום בעיר בית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: קול קורא – ליווי שיווקי ואסטרטגי כולל מיתוג אזור תעשייה מערבי בית שמש

הודעה: מכרז 2.19- הארכת מועד ותיקון תנאי סף - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז מס' 5/19 לתפקיד מנהל1ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/19 לתפקיד מנהל1ת מחלקת בינוי וביצוע - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת מרכז הספורט העירוני בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 2/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העירייה החדש בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 1/19 לתכנון וביצוע שני מועדוני פיס לנוער בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: כנס קידום חדשנות בעסקים במרחב בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 03/2017 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות  -  להורדת הקובץ לחץ כאן 

הודעהפנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 04/2017 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 1/2018 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 2/2018 להקמת בית הספר על יסודי בבית שמש -  להורדת הקובץ לחץ כאן