הופכים אתגרים לתוצאות

כחלק מהחלטות העירייה ליצור חלוקה שוויונית של שטחי ציבור והקצאות בתי כנסת בשכונות החדשות ההולכות ומתאכלסות, ביצעה החברה הכלכלית בית שמש את הקמת מתחמי בתי הכנסת הכוללים מבנים יבילים ותשתיות שישמשו בתי כנסת לקהילות השונות.

החברה תהיה אחראית על ניהול ואחזקה בפועל של המתחם ואחראית על השכרת המבנים לקהילות וההתנהלות מולן.

כעת נפתח המכרז המציע לקהילות השונות לשכור את המבנים לשימוש בתי הכנסת לחמש שנים.

כל הפרטים מופיעים באתר החברה בדף המכרזים. https://www.kbsh.biz/bids/?id=38