שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע שירותי ניהול בינוי וביצוע עבור החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/08/2019
שם המכרז: מכרז משותף מס' 08/19 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב שלב א' באזור התעשיה "לביא", בבית שמש קטגוריה: תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2019

עבור לארכיון המכרזים