שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוצים ובינוי עבור החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2022
שם המכרז: הצטרפות למאגר יועצים ואנשי מקצוע קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2017 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים